Nyheter


Allaktivitetshuset i Södertälje

Vi fortsätter att hålla öppet för uthyrning fram till juli månad och du är välkommen. Dock bör du för både din och andras trygghet vara noga med att följa nedanstående regler:


* inte vara fler än 50 vid ett och samma tillfälle

* inte vara närmare varandra än 2 meter

* helst inte ha med personer över 70 år p g a mindre motståndskraft

* stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom (snuva, hosta etc)

* hålla god handhygien och tvätta händerna ofta


                                         Ta väl hand om er!

                              ---------------------The House will keep open until the month of July and you are more than welcome to rent any of our premises. However, for both your own and other people's safety, please make sure to follow these general rules:


* limiting groups/guests to 50 people at the most 

* mantaining a distance of 2 mtrs to others 

* not including anyone over 70 years of age due to the higher risk of serious

  infection 

* staying at home if you have the slightest signs of disease (cough, sneezing etc.)

* keeping good hygiene by washing hands often

                                     

                                           Take good care of yourselves!

                               ----------------------------------


Copyright @ All Rights Reserved