Husgruppen


Allaktivitetshuset i Södertälje

Husgruppen


För att du ska trivas hos oss och känna att du får den hjälp du behöver när du hyr en lokal hos oss, har vi både en samordnare och husvärdar som turas om att stötta och visa dig tillrätta så att du får veta hur allt fungerar.


Du är välkommen att kontakta vår samordnare måndag till fredag mellan 8.00--16.30 på telefon 070 346 2098 om eller när du har frågor. Du kan också skicka e-post till info@allhuset.one. Vi svarar varje vardag på alla frågor som kommer in via e-post.Deras uppgifter:


  • Visa lokalerna för presumptiva nya kunder
  • Gå igenom hyaresavtalet med hyresgästen 
  • Lämna ut brickor och koder till hyresgästen mot kvittens och efter bokad tid
  • Låsa upp lokaler som ska hyras 
  • Serva hyresgäster med ljudutrustning, datasladdar, PC, hörselslinga mm 
  • Anvisa bilburna hyresgäster till allmänna p-platser.
  • Vara tillgänglig via telefon.
  • Efter uthyrningen se till att lokalerna är städade så att hyresgästen får tillbaks sin deposition.


Förutom detta har husvärdarna också många andra uppgifter som gör att huset fungerar som det ska och som bidrar till att våra hyresgäster trivs.


Adress:


Allaktivitetshuset i Södertälje

Barrtorpsvägen 1A

151 48 SÖDERTÄLJECopyright @ All Rights Reserved