Föreningsrådet


Allaktivitetshuset i Södertälje

Allhusets Föreningsråd

Allhusets Föreningsråd är en stöd- och resursförening för främst de lokala pensionärsföreningarna i Södertälje kommun. Föreningsrådet bildades när pensionärsorganisationerna fick rätt att nyttja lokalerna till sina olika verksamheter.


Allt arbete är ideellt och stödjer pensionärsföreningar och övriga hyresgäster med tillgång till samlingslokaler. Rådet består av 7 styrelseledamöter och 6 adjungerade. Tre av dessa representerar organisationerna FUB, HSO samt Vattenhuset AB som också har sin verksamhet i huset.


Naturligtvis välkomnar vi alla som söker lokal till fest, möten osv.


Vill du tala med någon av oss i rådet är du välkommen att höra av dig!


Rådets medlemmar:

SPF Holmfast

Leif Wretander

Ordförande

076 265 2507

PRO Västra Telje

Hans-Olof Kennerö

Vice ordförande

073 055 8521

SPF Holmfast

Kristina Myhrman

Kassör

070 964 9078

PRO Västra Telje

Lena Averin

Sekreterare

076 315  2204

PRO Västra Telje

L-G Johansson

Vice Sekreterare

070 624 8465

SKPF

Inez Johansson

Ledamot

070 350 2329

PRO Samorg

Söve Åkerlund

Ledamot

076 822 6714
PRO Centrala

Lennart Gustavsson

Adjungerad

FUB

Åsa Landin 

Adjungerad

HSO

Ellinor Östberg 

Adjungerad

Vattenhuset

Katarina Hindström 

Adjungerad
WANT TO WORK WITH US?

Copyright @ All Rights Reserved