Om oss

Vi är ett Föreningsråd som fungerar som ett stöd och en resurs för främst de lokala pensionärsföreningarna i Södertälje kommun. Föreningsrådet bildades när pensionärsorganisationerna fick rätt att nyttja lokalerna till sina olika verksamheter.


Allt arbete är ideellt och stödjer pensionärsföreningar och övriga hyresgäster med tillgång till samlingslokaler. Rådet består av 7 styrelseledamöter och 6 adjungerade. Tre av dessa representerar organisationerna FUB, HSO samt Vattenhuset AB som också har sin verksamhet i huset.


Naturligtvis välkomnar vi alla som söker lokal till fest, möten osv.


Vill du tala med någon av oss i rådet är du välkommen att höra av dig!


Rådets medlemmar:

SPF Holmfast

Leif Wretander

Ordförande

076 265 2507

PRO Västra Telje

Hans-Olof Kennerö

Vice ordförande

073 055 8521

PRO Västra Telje

Lena Averin

Sekreterare/Kassör

076 315  2204

PRO Västra Telje

L-G Johansson

Vice Sekreterare

070 624 8465

SKPF

Inez Johansson

Ledamot

070 350 2329

Emil Brolin-Blomdahl

Adjungerad

070 775 2633


Trpe Kuzmavoski

Adjungerad

070-768 6241


Eva Ness

Adjungerad

072-225 2588Webansvarig  Lena Averin