Bokning av lokaler hos Kommunen


Allaktivitetshuset i Södertälje

Så här gör du en bokning på kommunens hemsida:


1. Dubbelklicka på länken "hemsida" på föregående sida "Bokning     och priser"


2. Välj "Saltskog" samt sal och datum


3.Tryck på "Search"


4. Klicka på ledig tid


5. Välj klockslag


-----------------------------------

1. Välj antal deltagare


2. "Märkning" - ange vad det är för typ av möte


3. Välj typ av aktivitet


Fyll i kund med alla uppgifter (viktigt med personnr, telefonnr, email


---------------------------------------


1. Godkänn villkor och GDPR


2. Klicka i att du vill ha en kopia till ditt email


3. Tryck på Skicka


Obs att bokningar är en preliminärbokning tills att Boka har bekräftat att lokalen är ledig vid tillfället och du fått en bekräftelse. 


Det är viktigt att du noga läser inom bekräftelsen så att du är medveten om vilka villkor som gäller under uthyrningen.