Våra lokaler

Våra lokaler

Allsalen (150 personer)

Träffen (56 personer)


Gymnastiken (70 personer)

Ovalen (25 personer)

Rektangeln (20 personer)

Webansvarig Lena Averin